صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
چگونگى نجس شدن چيزهاى پاك
موضوع: کتب استفتائی

 

چگونگى نجس شدن چيزهاى پاك

(مسئله  ) اگر چيز پاك به چيز نجس برسد و هر دو يا يكى از آنها به طورى ترباشند كه ترى يكى به ديگرى برسد، چيز پاك نجس مىشود؛ و اگر ترى به قدرى كم باشد كه به ديگرى نرسد، چيزى كه پاك بوده، نجس نمىشود.

(مسئله  ) اگر چيز پاكى به چيز نجس برسد و انسان شك كند كه هر دو يا يكى از آنها تر بوده يا نه، آن چيز پاك، نجس نمىشود.

(مسئله  ) دو چيزى كه انسان نمىداند كدام پاك و كدام نجس است، اگر چيزپاكى با رطوبت به يكى از آنها برسد، نجس نمىشود؛ ولى اگر يكى از آنها قبلاًنجس بوده و انسان نداند پاك شده يا نه، چنانچه چيز پاكى به آن برسد، نجس مىشود.

(مسئله  ) زمين و پارچه و مانند اينها اگر رطوبت داشته باشد، هر قسمتى كه نجاست بهآن برسد، نجس مىشود و جاهاى ديگرآن پاك است و همچنين است خيار و خربزه و مانند اينها.

(مسئله  ) هرگاه شيره و روغن روان باشد، همين كه يك نقطه از آن نجس شود، تمام آن نجس مىشود؛ ولى اگر روان نباشد، نجس نمىشود.

(مسئله  ) اگر مگس يا حيوانى مانند آن، روى چيز نجسى كه تر است بنشيند و بعد روى چيز پاكى كه آن هم تر است، بنشيند، چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حيوان بوده، چيز پاك نجس مىشود واگر نداند، پاك است.

(مسئله  ) اگر جايى از بدن كه عَرق دارد، نجس شود و عَرق از آنجا به جاى ديگر برود، هرجا كه عرق به آن برسد، نجس مىشود، و اگر عرق به جاى ديگر نرود، جاهاى ديگر بدن پاك است.

(مسئله  ) اخلاطى كه از بينى يا گلو بيرون مىآيد، اگر خون داشته باشد، جايى كه خون دارد نجس و بقيّه آن پاك است؛ پس اگر به بيرون دهان يا بينى برسد، مقدارى را كه انسان يقين دارد جاى نجس اخلاط به آن رسيده، نجس است و محلّى را كه شك دارد جاى نجس به آن رسيده يا نه، پاك است.

(مسئله  ) اگر آفتابهاى را كه تهِ آن سوراخ است روى زمين نجس بگذارند، چنانچه آب طورى زير آن جمع گردد كه با آب آفتابه يكى حساب شود، آب آفتابه، نجس مىشود، مگر آنكه آب از درون آفتابه با قوّت و فشار بيرون آيد؛ ولى اگر آبى كه از زير آفتابه خارج مىشود در زمين فرو رود يا جارى شود به نحوى كه با آب داخل آن يكى حساب نشود، آب آفتابه، نجس نمىشود.

(مسئله  ) هرگاه سوزن يا چاقو و ساير وسايل پزشكى را در داخل بدن انسان يا حيوانى فرو كنند، اگر معلوم نباشد كه در داخل بدن با خون برخورد كرده است، پاك وطاهر است، و نيز اگر بدانند كه با خون برخورد نموده، ولى هنگام خارج شدن از بدن،تميز خارج شده است و اثرى از خون بر آنها مشاهده نشود، پاك خواهند بود؛ همچنين است آب دهان و بينى اگر در داخل به خون برسد و بعد از بيرون آمدن، به خون آلوده نباشد.