صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
شرايط شير دادنى كه علّت مَحرم شدن است
موضوع: کتب استفتائی

 

شرايط شير دادنى كه علّت مَحرم شدن است

 

(مسئله  ) شير دادنى كه موجب مَحرم شدن است، هفت شرط دارد :

1. بچه، شير زن زنده را بخورد. پس اگر از پستان زنى كه مرده شير بخورد، فايده ندارد؛

2. شير آن زن از حرام نباشد. پس اگر شير بچهاى را كه از زنا به دنيا آمده به بچه ديگر بدهند، به واسطه آن شير، بچه به كسى محرم نمىشود؛

3. بچه، شير را از پستان بمكد. پس اگر شير را در گلوى او بريزند يا با شيشه يا وسيلهاى ديگر به او بخورانند، موجب رضاع و حرمت نمىشود؛

4. شير، خالص باشد و با چيز ديگر مخلوط نباشد؛

5. بچه به واسطه بيمارى، شير را قى نكند و اگر قى كند، بنا بر احتياط واجب، كسانى كه به واسطه شير خوردن به آن بچه محرم مىشوند، بايد با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند؛

6. پانزده مرتبه، يا يك شبانه روز، به طورى كه در مسئله بعد بيان مىشود، شيرِ سير بخورد يا مقدارى شير به او بدهند كه بگويند از آن شير، استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده است؛ بلكه اگر ده مرتبه هم به او شير دهند، احتياط مستحب آن است كسانى كه به واسطه شير خوردن او، به او محرم مىشوند، با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند؛

7. دو سالِ بچه تمام نشده باشد و يا قبل از دو سال او را از شير نگرفته باشند، و اگر بعد از تمام شدن دو سال و يا بعد از آنكه او را از شير گرفتند، ولو قبل از دو سالگى او را شير دهند، به كسى محرم نمىشود؛ بلكه اگر مثلا پيش از تمام شدن دو سال، چهارده مرتبه و بعد از آن، يك مرتبه شير بخورد، به كسى محرم نمىشود؛ ولى چنانچه از موقع زاييدن زنِ شيرده بيشتر از دو سال گذشته باشد و شير او باقى باشد و بچهاى را شير دهد، آن بچه به كسانى كه بيان شد، محرم مىشود.

(مسئله  ) بايد بچه در بين يك شبانه روز، غذاى ديگر يا شير زن ديگرى را نخورد، ولى اگر كمى غذا بخورد كه نگويند در بين آن غذا خورده، اشكال ندارد؛ و نيز بايد پانزده مرتبه را از شيرِ يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه، غذاى ديگر يا شير زن ديگرى را نخورد و در هر دفعه، بدون فاصله شير بخورد؛ ولى اگر در بين شير خوردن، نفس تازه كند يا كمى صبر كند كه از ابتداى وقتى كه پستان در دهان مىگيرد تا وقتى سير مىشود، يك دفعه حساب شود، اشكال ندارد.

(مسئله  ) اگر زن از شير شوهر خود بچهاى را شير دهد، بعد شوهر ديگرى كند و از شير آن شوهر هم بچه ديگرى را شير دهد، آن دو بچه به يكديگر محرم نمىشوند؛ اگرچه بهتر است با هم ازدواج نكنند و نگاه محرمانه به يكديگرننمايند.

(مسئله  ) اگر زن از شير يك شوهر، چندين بچه را شير دهد، همه آنان به يكديگر و به شوهر و به زنى كه آنان را شير داده، محرم مىشوند.

(مسئله  ) اگر كسى چند زن داشته باشد و هر كدامِ آنان با شرايطى كه بيان شد، بچهاى را شير دهند، آن بچه به همه بچهها و به آن مرد و به همه آن زنها مَحرم مىشود.

(مسئله  ) اگر كسى دو زن شيرده داشته باشد و يكى از آنان بچهاى را مثلا هشت مرتبه و ديگرى هفت مرتبه شير بدهد، آن بچه به كسى محرم نمىشود.

(مسئله  ) اگر زنى از شير يك شوهر، پسر و دخترى را شير كامل بدهد، خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر، محرم نمىشوند.

(مسئله  ) انسان نمىتواند بدون اجازه زن خود، با زنهايى كه به واسطه شير خوردن، خواهر زاده يا برادر زاده زن او شدهاند، ازدواج كند؛ همچنين اگر با پسرى لواط كند، نمىتواند با دختر و خواهر و مادر و مادر بزرگ آن پسر كه رضاعى هستند، يعنى به واسطه شير خوردن، دختر و خواهر و مادر او شدهاند، ازدواج نمايد.

(مسئله  ) زنى كه برادر انسان را شير داده به انسان محرم نمىشود، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند.

(مسئله  ) انسان نمىتواند با دو خواهر، اگرچه رضاعى باشند (يعنى به واسطه شير خوردن، خواهر يكديگر شده باشند) ازدواج كند؛ و چنانچه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد كه خواهر بودهاند، در صورتى كه عقد آنان در يك وقت بوده، هر دو باطل است، و اگر در يك وقت نبوده، عقد اولى صحيح و عقد دومى باطل است.

(مسئله  ) اگر زن از شير شوهر خود يكى از اين افراد را شير دهد، شوهرش بر او حرام نمىشود، اگرچه بهتر است كه احتياط كنند:

1. برادر و خواهر خود؛ 2. عمو و عمه و دايى و خاله خود؛ 3. اولاد عمو و دايى خود؛4. برادر زاده خود؛ 5. برادر يا خواهر شوهر خود؛ 6. خواهر زاده خود ياخواهر زاده شوهرش؛ 7. عمو و عمه و دايى و خاله شوهر خود؛ 8. نوه زن ديگر شوهرخود.

(مسئله  ) اگر كسى دختر عمه يا دختر خاله انسان را شير دهد، به انسان محرم نمىشود، ولى احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با او خوددارى نمايد.