صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
احكام روزه قضا
موضوع: کتب استفتائی

 

احكام روزه قضا

(مسئله  ) اگر ديوانه عاقل شود، واجب نيست روزههاى وقتى را كه ديوانه بوده، قضا نمايد.

(مسئله  ) اگر كافرى كه معاند دينى نيست، مسلمان شود، واجب نيست روزههاى وقتى را كه كافر بوده، قضا نمايد؛ ولى اگر مسلمانى كافرْ شود و دوباره مسلمان گردد روزههاى وقتى را كه كافر بوده، بايد قضا نمايد.

(مسئله  ) روزهاى كه از انسان به واسطه مستى باطل شده، بايد قضا نمايد، اگرچه چيزى را كه به واسطه آن مست شده، براى معالجه خورده باشد؛ بلكه اگر نيّت روزه كرده و مست شده و در حال مستى روزه را ادامه داده تا از مستى خارج شده باشد، بنا بر احتياط واجب بايد روزه آن روز را تمام كند و بعدآ قضا نمايد.

(مسئله  ) اگر كسى به خاطر عذرى چند روز روزه نگيرد و بعد شك كند كه چه وقت عذر او برطرف شده، مىتواند مقدار كمتر را كه احتمال مىدهد روزه نگرفته، قضا نمايد. مثلا كسى كه پيش از ماه رمضان مسافرت كرده و نمىداند روز پنجم رمضان از سفر برگشته يا ششم، مىتواند پنج روز روزه بگيرد، و نيز كسى هم كه نمىداند چه وقت عذر برايش پيش آمده، مىتواند مقدار كمتر را قضا نمايد. مثلا اگر در آخرهاى ماه رمضان مسافرت كند و بعد از ماه رمضان برگردد و نداند كه روز بيست و پنجم رمضان مسافرت كرده يا بيست و ششم، مىتواند مقدار كمتر، يعنى پنج روز را قضا كند.

(مسئله  ) اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد، قضاى هر كدام را كه اول بگيرد، مانعى ندارد، ولى اگر وقت قضاى رمضان آخر تنگ باشد، مثلا پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به ماه رمضان مانده باشد، احتياط واجب آن است كه اول، قضاى رمضان آخر را بگيرد.

(مسئله  ) اگر قضاى روزه چند رمضان بر او واجب باشد در صورتى كه تأخير يكى كفاره دارد و تأخير ديگرى ندارد، بايد در نيت ولو ارتكازاً معين باشد روزهاى را كه مىگيرد قضاى كدام رمضان است.

(مسئله  ) كسى كه قضاى روزه رمضان را گرفته، اگر وقت قضاى روزه  او تنگ نباشد، مىتواند پيش از ظهر، روزه خود را باطل نمايد.

(مسئله  ) اگر قضاى روزه ماه رمضان شخص ديگرى را گرفته باشد، مىتواند بعد از ظهر روزه را باطل كند، اگرچه احتياط آن است كه باطل نكند.

(مسئله  ) اگر كسى به واسطه بيمارى يا حيض يا نفاس، روزه ماه رمضان را نگيرد و پيش از تمام شدن رمضان بميرد، لازم نيست روزههايى را كه نگرفته، براى او قضا كنند، اگرچه مستحب است.

(مسئله  ) اگر كسى به واسطه بيمارى روزه ماه رمضان را نگيرد و بيمارى او تا ماه رمضان سال بعد طول بكشد، قضاى روزههايى را كه نگرفته بر او واجب نيست و بايد براى هر روز يك مُدّ (كه تقريبآ ده سير است) طعام، يعنى گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد؛ ولى اگر به واسطه عذر ديگرى، مثلا براى مسافرت، روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان سال بعد باقى بماند، روزههايى را كه نگرفته، بايد قضا كند و احتياط مستحب آن است كه براى هر روز، يك مُدّ طعام هم به فقير بدهد.

(مسئله  ) اگر كسى به واسطه بيمارى، روزه ماه رمضان را نگيرد و بعد از رمضان، بيمارى او برطرف شود، ولى عذر ديگرى پيش آيد كه نتواند تا ماه رمضان سال بعد، قضاى روزه را بگيرد، بايد روزههايى را كه نگرفته، قضا نمايد. همچنين اگر در ماه رمضان غير از بيمارى عذر ديگرى داشته باشد و بعد از ماه رمضان، آن عذر برطرف شود و تا رمضان سال بعد، به واسطه بيمارى نتواند روزه بگيرد، روزههايى را كه نگرفته بايد قضا كند، و احتياط مستحب آن است كه در هر دو صورت، براى هر روز يك مُدّ طعام هم به فقير بدهد.

(مسئله  ) اگر كسى در ماه رمضان به واسطه عذرى روزه نگيرد و بعد از رمضان،عذر او برطرف شود و تا رمضان آينده، عمدآ قضاى روزه را نگيرد، بايدروزه را قضا كند و براى هر روز، يك مُدّ طعام، گندم يا جو و مانند اينها هم به فقيربدهد.

(مسئله  ) اگر در قضاى روزه كوتاهى كند تا وقت تنگ شود و در تنگى وقت عذرى پيدا كند، بايد قضا را بگيرد و براى هر روز يك مُدّ طعام، گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد؛ بلكه اگر موقعى كه عذر دارد تصميم داشته باشد كه بعد از برطرف شدن عذر روزههاى خود را قضا كند و پيش از آنكه قضا نمايد در تنگى وقت عذر ديگرى پيدا كند، بايد قضاى آن را بگيرد، و احتياط واجب آن است كه براى هر روز هم يك مُدّ طعام به فقير بدهد.

(مسئله  ) اگر بيمارى انسان چند سال طول بكشد، بعد از آنكه بهبود يافت، اگر تا ماه رمضان آينده به مقدار قضا وقت داشته باشد، بايد قضاى ماه رمضان آخر را بگيرد و براى هر روز از سالهاى پيش، يك مُدّ طعام، يعنى گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد.

(مسئله  ) كسى كه بايد براى هر روز يك مُدّ طعام به فقير بدهد، مىتواند كفّاره چند روز را به يك فقير بدهد.

(مسئله  ) اگر قضاى روزه رمضان را چند سال به تأخير بيندازد، بايد قضا را بگيرد و براى هر روز يك مُدّ طعام به فقير بدهد.

(مسئله  ) اگر روزه رمضان را عمدآ نگيرد، بايد قضاى آن را به جا آورد و براى هر روز دو ماه روزه بگيرد يا به شصت فقير طعام بدهد، يا يك بنده آزاد كند، و چنانچه تا رمضان آينده قضاى آن روزه را به جا نياورد، براى هر روز نيز دادن يك مُدّ طعام لازم است.

(مسئله  ) اگر روزه رمضان را عمدآ نگيرد و در روز كارى كه روزه را باطل مىكند، انجام دهد، مثلا چند مرتبه جماع كند يك كفّاره كافى است.

(مسئله  ) بعد از مرگ پدر و يا مادر، پسر بزرگتر بايد قضاى نماز و روزه او را به تفصيلى كه در (مسئله 1358) گفته شد به جا آورد.

(مسئله  ) اگر پدر و يا مادر غير از روزه رمضان، روزه واجب ديگرى را مانند روزه نذر نگرفته باشد، بنا بر احتياط واجب پسر بزرگتر بايد قضا نمايد.