صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
كفّاره روزه
موضوع: کتب استفتائی

 

كفّاره روزه        

(مسئله  ) كسى كه كفّاره روزه رمضان بر او واجب است، بايد يك بنده آزاد كند يا به دستورى كه در مسئله بعد گفته مىشود، دو ماه روزه بگيرد يا شصت فقير را سير كند يا به هركدام، يك مُدّ (كه تقريبآ ده سير است) طعام،يعنى گندم يا جو و مانند اينها بدهد، و چنانچه اينها برايش ممكن نباشد، هرچند مُدّ كه مىتواند، به فقرا طعام بدهد و اگر نتواند طعام بدهد، بايد استغفار كند، اگرچه مثلا يك مرتبه بگويد: «اَستغفراللّه»، و احتياط مستحب در فرض اخير آن است كه هروقت بتواند، كفّاره را بدهد.

(مسئله  ) كسى كه مىخواهد دو ماه كفّاره روزه ماه رمضان را بگيرد، بايد سى و يك روز آن را پى در پى بگيرد و اگر بقيّه آن پى در پى نباشد، اشكال ندارد.

(مسئله  ) كسى كه مىخواهد دو ماه كفّاره روزه ماه رمضان را بگيرد، نبايد موقعى شروع كند كه در بين سى و يك روز، روزى باشد كه مانند عيد قربان، روزه آن حرام است.

(مسئله  ) كسى كه بايد پى در پى روزه بگيرد، اگر در بين آن بدون عذر يك روز روزه نگيرد، يا وقتى شروع كند كه در بين آن به روزى برسد كه روزه آن واجب است، مثلا به روزى برسد كه نذر كرده آن روز را روزه بگيرد، بايد روزهها را از سر بگيرد.

(مسئله  ) اگر كسى در بين روزهايى كه بايد پى در پى روزه بگيرد، عذرى مثل حيض يا نفاس، يا سفرى كه در رفتن آن مجبور است، براى او پيش آيد، بعد از برطرف شدن عذر واجب نيست روزهها را از سر بگيرد، بلكه بقيّه را بعد از برطرف شدن عذر به جا مىآورد.

(مسئله  ) اگر با چيز حرامى روزه خود را باطل كند، چه آن چيز اصلا حرام باشد مثل شراب و زنا، يا به جهتى حرام شده باشد، مثل نزديكى كردن با همسر خود در حال حيض، كفّاره جمع بر او واجب مىشود، يعنى بايد يك بنده آزاد كند و دو ماه روزه بگيرد و شصت فقير را سير كند، يا به هركدام يك مُدّ (كه تقريبآ ده سير است) طعام، يعنى گندم يا جو يا نان و مانند اينها بدهد، و چنانچه هرسه برايش ممكن نباشد، هر كدام آنها را كه ممكن است بايد انجام دهد.

(مسئله  ) اگر روزهدار دروغى را به خدا و پيامبر 9 نسبت دهد، كفّاره جمع كه تفصيل آن در مسئله قبل گفته شد بر او واجب مىشود.

(مسئله  ) اگر روزهدار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه جماع كند، يك كفّاره بر او واجب است، ولى اگر جماع او حرام باشد، يك كفّاره جمع بر او واجب مىشود.

(مسئله  ) اگر روزهدار در يك روز ماه رمضانْ چند مرتبه غير از جماع، كار ديگرى كه روزه را باطل مىكند، انجام دهد، يك كفّاره براى همه آنها كافى است.

(مسئله  ) اگر روزهدار جماع حرام كند و بعد با همسر خود جماع نمايد، يك كفّاره جمع كافى است.

(مسئله  ) اگر روزهدار كارى كه حلال است و روزه را باطل مىكند، انجام دهد، مثلا آب بياشامد و بعد كار ديگرى كه حرام است و روزه را باطل مىكند، انجام دهد، مثلا غذاى حرامى بخورد، يك كفّاره كافى است.

(مسئله  ) اگر روزهدار آروغ بزند و چيزى در دهانش بيايد، چنانچه عمدآ آن را فرو ببرد، روزهاش باطل است و بايد قضاى آن را بگيرد و كفّاره هم بر او واجب مىشود؛ و اگر خوردن آن چيز حرام باشد، مثلا موقع آروغ زدن، خون يا غذايى كه از صورت غذا بودن خارج شده، به دهان او بيايد و عمدآ آن را فرو ببرد، بايد قضاى آن روزه را بگيرد و كفّاره جمع هم بر او واجب مىشود.

(مسئله  ) اگر نذر كند كه روز معيّنى را روزه بگيرد، چنانچه در آن روز عمدآ روزه خود را باطل كند، بايد يك بنده آزاد نمايد يا دو ماه پى در پى روزه بگيرد يا به شصت فقير طعام دهد.

(مسئله  ) اگر به گفته كسى كه مىگويد مغرب شده افطار كند و بعد بفهمد مغرب نبوده است، قضا و كفّاره بر او واجب مىشود، ولى اگر خبردهنده عادل بوده، فقط قضاى آن روز واجب است.

(مسئله  ) كسى كه عمدآ روزه خود را باطل كرده، اگر بعد از ظهر مسافرت كند، يا پيش از ظهر براى فرار از كفّاره سفر نمايد، كفّاره از او ساقط نمىشود، بلكه اگر قبل از ظهر مسافرتى براى او پيش آيد، بنا بر احتياط واجب كفّاره بر او واجب است.

(مسئله  ) اگر روزهدار عمدآ روزه خود را باطل كند و بعد، عذرى مانند حيض يا نفاس يا بيمارى براى او پيدا شود، بنا بر احتياط واجب، كفّاره بر او واجب است.

(مسئله  ) اگر يقين كند كه روز اول ماه رمضان است و عمدآ روزه خود را باطل كند و بعد معلوم شود كه آخر شعبان بوده، كفّاره بر او واجب نيست.

(مسئله  ) اگر انسان شك كند كه آخر رمضان است يا اول شوّال  و عمدآ روزه خود را باطل كند و بعد معلوم شود اول شوّال بوده، كفّاره بر او واجب نيست، گرچه احتياط آن است كه كفّاره بدهد.

(مسئله  ) اگر روزهدار در ماه رمضان با زن خود كه روزهدار است، جماع كند، چنانچه زن را مجبور كرده باشد، كفّاره روزه خودش و روزه زن را بايد بدهد، و اگر زن به جماع راضى بوده، بر هركدام يك كفّاره واجب مىشود.

(مسئله  ) اگر زنى شوهر روزهدار خود را مجبور كند كه جماع نمايد، واجب است كفّاره روزه شوهر را بدهد.

(مسئله  ) اگر روزهدار در ماه رمضان، با زن خود كه روزهدار است، جماع كند، چنانچه به طورى زن را مجبور كرده باشد كه از خود اختيارى نداشته باشد و در بين جماع، زن راضى شود، بايد مرد دو كفّاره و زن، يك كفّاره بدهد.

(مسئله  ) اگر روزهدار در ماه رمضان با زن روزهدار خود كه خواب است، جماع نمايد، يك كفّاره بر او واجب مىشود، و روزه زن صحيح است و كفّاره هم بر او واجب نيست.

(مسئله  ) اگر مرد يا زن هر كدام ديگرى را مجبور كند كه غير از جماع، كار ديگرى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، بر هيچ كدام كفّاره واجب نيست.

(مسئله  ) كسى كه به واسطه مسافرت يا بيمارى روزه نمىگيرد، نمىتواند زن روزهدار خود را مجبور به جماع كند، ولى اگر او را مجبور نمايد، كفّارهاش بر او واجب مىشود.

(مسئله  ) انسان نبايد در به جا آوردن كفّاره كوتاهى كند، ولى لازم نيست فورآ آن را انجام دهد.

(مسئله  ) اگر كفّاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را به جا نياورد، چيزى بر آن اضافه نمىشود.

(مسئله  ) كسى كه بايد براى كفّاره يك روز شصت فقير را طعام بدهد، اگر به شصت فقير دسترس دارد، نبايد به هركدام از آنها بيشتر از يك مُدّ (كه تقريبآ ده سير است) طعام بدهد، يا يك فقير را بيشتر از يك مرتبه سير نمايد، ولى چنانچه انسان بداند كه فقير عيالات دارد، مىتواند براى هريك از عيالات فقير اگرچه صغير باشند، يك مُدّ به آن فقير بدهد.

(مسئله  ) كسى كه قضاى روزه رمضان را گرفته، اگر بعد ازظهر عمدآ  با جماع كردن روزه خود را باطل كند، بايد به ده فقير، هركدام يك مُدّ (كه تقريبآ ده سير است) طعام بدهد، و اگر نمىتواند بايد سه روز كه بنا بر احتياط واجب پى در پى باشد روزه بگيرد، و اگر با غير جماع باطل كند، احتياط مستحب در دادن كفاره است.