صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
احكام وقف
موضوع: کتب استفتائی

 

احكام وقف

«وقف» آن است كه انسان ملكى را ثابت نگه دارد و منافع آن را براى شخص يا اشخاص يا براى كار و يا مصرفى تعيين نمايد؛ مانند اينكه زمينى را براى مسجد يا حسينيه يا مدرسه و يا فقرا مخصوص سازد. به اين كار در اصطلاح «وقف» و به مالى كه وقف مىشود «موقوفه» و به وقف كننده «واقف» و به كسى كه براى او يا مصرفى كه براى آن وقف شده «موقوف عليه» گفته مىشود.

وقف بر دو نوع است: «وقف خاص»، مانند آنكه چيزى را براى اولاد خود وقف نمايد؛ «وقف عام» كه اختصاص به افراد خاصى ندارد، مانند آنكه چيزى را براى مسجد يا حسينيه و يا فقرا وقف كند.

(مسئله  ) اگر كسى چيزى را وقف كند، از مِلك او خارج مىشود و خود او و ديگران نمىتوانند آن را ببخشند يا بفروشند و كسى هم از آن ملك ارث نمىبرد؛ ولى در بعضى از موارد كه در (مسئله 2110 و 2111) گفته شد، فروختن آن اشكال ندارد.

(مسئله  ) لازم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند؛ بلكه اگر كسى مثلا بگويد : «خانه خود را وقف كردم» وقف، صحيح است و محتاج به قبول هم نيست، حتّى در وقف خاص.

(مسئله  ) اگر ملكى را براى وقف معيّن كند و پيش از خواندن صيغه وقف پشيمان شود يا از دنيا برود، وقف صحيح نيست.

(مسئله  ) كسى كه مالى را وقف مىكند، مىتواند براى هميشه وقف كند؛ و مىتواند نيز براى مدت معلومى وقف كند، پس اگر مثلا بگويد: «اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد»، و يا بگويد: «اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد، و بعد دوباره وقف باشد»، صحيح است.

(مسئله  ) لازم نيست وقف از موقع خواندن صيغه باشد، بنا براين، اگر كسى بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد، وقف صحيح است، ليكن چون قبض محقق نشده ورثه مىتوانند وقف را به هم بزنند.

(مسئله  ) وقف در صورتى صحيح است كه مال وقف را به تصرّف كسى كه براى او وقف شده يا وكيل، يا ولىّ او بدهند؛ ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف كند و به قصد اينكه آن چيز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهدارى نمايد، وقف صحيح است.

(مسئله  ) اگر مسجدى را وقف كنند، بعد از آنكه واقف به قصد واگذار كردن اجازه دهد كه در آن مسجد نماز بخوانند، همين كه يك نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف محقّق مىشود.

(مسئله  ) وقف كننده بايد بالغ، عاقل و با قصد و اختيار باشد ـ اگرچه وقف بچه مميّز ده ساله كه رشيد و عاقل باشد خالى از قوّت نيست ـ و شرعآ بتواند در مال خود تصرّف كند؛ بنا براين، سفيه كه حق ندارد در مال خود تصرّف نمايد اگر چيزى را وقف كند صحيح نيست.

(مسئله  ) اگر مالى را براى كسانى كه اصلاً موجود نباشند وقف كند، درست نيست؛ ولى وقف براى كسانى كه به زودى موجود مىشوند و وقف براى بچهاى كه در رحم مادر است و همچنين وقف براى اشخاصى كه بعضى از آنها موجود باشند، صحيح است و آنها كه به دنيا نيامدهاند بعد از تولّد با ديگران شريك مىشوند.

(مسئله  ) اگر چيزى را بر خودش وقف كند، مثل آنكه مغازهاى را وقف كند كه درآمد آن را بعد از مرگ او خرج مقبرهاش نمايند، صحيح نيست؛ ولى اگر مثلا مالى را بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود، مىتواند از منافع وقف استفاده نمايد.

(مسئله  ) اگر براى چيزى كه وقف كرده متولّى معيّن كند بايد مطابق قرارداد او عمل نمايند و اگر معيّن نكند، چنانچه بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف كرده باشد، نسبت به چيزهايى كه مربوط به مصلحت وقف است كه در نفع بردن طبقات بعد نيز دخالت دارد، اختيار آن با مجتهد جامعالشرائط است، و نسبت به چيزهايى كه مربوط به استفاده طبقه موجود است، اگر آنها بالغ باشند اختيار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختيار با ولىّ ايشان است و براى استفاده آنان از وقف اجازه مجتهد جامعالشرائط، لازم نيست.

(مسئله  ) اگر ملكى را مثلا بر فقرا يا سادات وقف نمايد، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتى كه براى آن ملك متولّى معيّن نكرده باشد، اختيار آن با مجتهد جامعالشرائط است.

(مسئله  ) اگر ملكى را بر افراد مخصوصى، مثلا بر اولاد خود، وقف كند تا هر طبقه بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولّى ملك، آن را اجاره دهد و بميرد، در صورتى كه مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد، اجاره باطل نمىشود؛ ولى اگر متولّى نداشته باشد و يك طبقه از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند، در صورتى كه طبقه بعد اجازه نكنند، اجاره باطل مىشود؛ و در صورتى كه مستأجر، مالالاجاره تمام مدت را داده باشد، مالالاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان مىگيرد.

(مسئله  ) اگر ملك وقف خراب شود، چند صورت دارد كه در بعضى از صورتهاى آن از وقف بودن خارج نمىشود.[1]

 

(مسئله  ) ملكى كه مقدارى از آن وقف است و مقدارى وقف نيست، اگر تقسيم نشده باشد، مجتهد جامعالشرائط يا متولّى وقف مىتواند با نظر كارشناس سهم وقف را جدا كند.

(مسئله  ) اگر متولّى وقف خيانت كند و درآمد آن را به مصرفى كه معيّن شده نرساند، چنانچه براى عموم وقف نشده باشد، در صورت امكان مجتهد جامعالشرائط بايد به جاى او متولّى امينى معيّن نمايد.

(مسئله  ) فرشى را كه براى حسينيه وقف كردهاند، نمىتوان براى نماز به مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد، نزديك حسينيه باشد.

(مسئله  ) اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و احتمال هم نمىرود تا مدتى به تعمير احتياج پيدا كند، در صورتى كه غير از تعمير احتياج ديگرى نداشته باشد و منافع ملك در معرض نابودى و نگهدارى آن لغو و بيهوده باشد، مىتوانند منافع آن را به مصرف مسجدى كه به تعمير احتياج دارد،برسانند.

(مسئله  ) اگر ملكى را وقف كند كه منافع آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به كسى كه در آن مسجد اذان مىگويد، بدهند، در صورتى كه بدانند كه براى هر يك چه مقدار معيّن كرده، بايد همان طور مصرف كنند؛ و اگر يقين نداشته باشند، بايد اول مسجد را تعمير كنند و اگر چيزى زياد آمد بين امام جماعت و كسى كه اذان مىگويد به طور مساوى قسمت نمايند و بهتر آن است كه اين دو نفر در تقسيم با يكديگر مصالحه كنند.


[1] . براى اطلاع از آن صور و احكام آنها به كتاب تحرير الوسيله با تعليقه اينجانب مراجعه شود.