صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
مواردى كه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد
موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

مواردى كه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد

«مسأله 871» در سه صورت ـ كه تفصيل آنها خواهد آمد ـ اگر بدن يا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحيح است:

اوّل: به واسطه زخم يا جراحت يا دملى كه در بدن اوست، لباس يا بدن او به خون آلوده شده باشد. دوم: بدن يا لباس او به مقدار كمتر از درهم (كه تقريبا به اندازه بند سر انگشت سبّابه است) به خون آلوده باشد. سوم: ناچار باشد با بدن يا لباس نجس نماز بخواند.

در دو صورت نيز اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحيح است:

اوّل: لباسهاى كوچك او، مانند جوراب و عرقچين، نجس شده باشند.دوم: لباس مادرى كه پرستار بچّه است نجس شده باشد و احكام اين پنج صورت به تفصيل در مسائل بعد گفته مى‏شود.

«مسأله 872» اگر در بدن يا لباس نمازگزار خون زخم يا جراحت يا دمل باشد و همچنين اگر چركى كه با خون بيرون آمده يا عرق متّصل به زخم يا دوايى كه روى زخم گذاشته‏اند و نجس شده، در بدن يا لباس او باشد، چنانچه به نحوى باشد كه آب كشيدن بدن يا لباس يا تعويض لباس در آن شرايط براى بيشتر مردم سخت باشد، تا وقتى كه زخم يا جراحت يا دمل خوب نشده است، مى‏تواند با آن خون نماز بخواند.

«مسأله 873» اگر خونِ بريدگى، دمل و زخمى كه بزودى خوب مى‏شود و شستن آن آسان است، در بدن يا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل است.

«مسأله 874» اگر جايى از بدن يا لباس كه با زخم فاصله دارد، با رطوبت زخم نجس شود، جايز نيست با آن نماز بخواند، ولى اگر مقدارى از بدن يا لباس كه معمولاً به رطوبت زخم آلوده مى‏شود، با رطوبت آن نجس شود، نماز خواندن با آن مانعى ندارد.

«مسأله 875» اگر در قسمتى از داخل دهان و بينى و مانند آنها كه معمولاً ديده

(166)

 

مى‏شود، زخمى وجود داشته باشد و از آن زخم خونى به بدن يا لباس برسد، مى‏توان با آن نماز خواند و نيز با خون بَواسيرى كه دانه‏هاى آن بيرون است، مى‏توان نماز خواند؛ امّا در صورتى كه زخمِ داخل دهان و بينى در قسمتى باشد كه معمولاً ديده نمى‏شود و يا دانه‏هاى بواسير در باطن باشند، احتياط واجب آن است كه با لباس يا بدنى كه به اين خون آلوده است، نماز خوانده نشود.

«مسأله 876» اگر كسى كه بدنش زخم است، در بدن يا لباس خود خونى ببيند و نداند خون زخم است يا خون ديگر، احتياط واجب آن است كه با آن نماز نخواند.

«مسأله 877» اگر چند زخم در بدن باشد و به گونه‏اى نزديك هم باشند كه يك زخم حساب شود، تا وقتى همه خوب نشده‏اند، نماز خواندن با خون آنها اشكال ندارد؛ ولى اگر به قدرى از هم دور باشند كه هر كدام يك زخم حساب شوند، هر يك كه خوب شد، بايد براى نماز بدن و لباس را از خون آن آب بكشد.

«مسأله 878» اگر سر سوزنى خونِ حيض يا نفاس در بدن يا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل است و بنابر احتياط واجب خون استحاضه و خون سگ، خوك، كافرِ غير كتابى، مردار و حيوان حرام گوشت نيز همين حكم را دارند؛ ولى نماز خواندن با خون‏هاى ديگر مثل خون بدن انسان يا خون حيوان حلال گوشت، اگرچه در چند جاى بدن و لباس باشند، در صورتى كه روى هم كمتر از درهم باشند، اشكال ندارد و اگر بيشتر از درهم باشد، نماز با آن باطل است و اگر به مقدار درهم باشد نيز بنابر احتياط واجب نمى‏توان با آن نماز خواند.

«مسأله 879» اگر خونى به لباس بى‏آستر بريزد و به پشت آن برسد، احتياط واجب آن است كه دو لكه خون حساب شود، مگر اين كه لباس به قدرى نازك باشد كه يك لكه به حساب آيد و ملاك در مسأله عرف است و اگر پشت آن جداگانه خونى شود، بايد هر كدام را جدا حساب نمود؛ پس اگر خون‏هايى كه در پشت و روى لباسند روى هم كمتر از يك درهم باشند، نماز با آن لباس صحيح است و اگر بيشتر باشند، نماز با آن باطل است.

«مسأله 880» اگر روى لباسى كه آستر دارد خون بريزد و به آستر آن برسد و يا به

(167)

 

آستر بريزد و روى لباس خونى شود، بايد هر كدام را جدا حساب نمود؛ پس اگر مجموع خون روى لباس و آستر كمتر از درهم باشد، نماز با آن صحيح است و اگر بيشتر باشد، نماز با آن باطل است.

«مسأله 881» اگر خون بدن يا لباس كمتر از درهم باشد و رطوبتى از خارج به آن برسد، در صورتى كه خون و رطوبتى كه به آن رسيده به اندازه درهم يا بيشتر شود و اطراف را آلوده كند، نماز با آن باطل است و اگر رطوبت و خون به اندازه درهم نشود ولى اطراف را آلوده كند، احتياطا نمى‏توان با آن نماز خواند، ولى اگر اطراف را آلوده نكند، نماز خواندن با آن بى اشكال است. همچنين اگر رطوبت با خون مخلوط شود و از بين برود، نماز صحيح است.

«مسأله 882» اگر بدن يا لباس خونى نشود، ولى به واسطه رسيدن به خون، متنجّس شود، اگرچه مقدارى كه متنجس شده كمتر از درهم باشد، نمى‏توان با آن نماز خواند.

«مسأله 883» اگر خونى كه در بدن يا لباس است كمتر از درهم باشد و نجاست ديگرى به آن برسد، مثلاً يك قطره ادرار روى آن بريزد، نماز خواندن با آن صحيح نيست.

«مسأله 884» اگر لباسهاى كوچك نمازگزار، مثل عرقچين و جوراب كه نمى‏توان با آنها عورت را پوشاند، نجس باشند، چنانچه از اجزاى مردار ـ به تفصيلى كه گذشت ـ يا از اجزاى حيوان حرام گوشت درست نشده باشند، نماز با آنها صحيح است و نيز اگر با انگشترى نجس نماز بخواند، اشكال ندارد.

«مسأله 885» چيزهاى كوچكى كه پوشش نمازگزار محسوب نمى‏شوند ـ مثل چاقو، پول و مانند آن ـ اگر نجس باشند و به هنگام نماز همراه نمازگزار باشند، اشكال ندارد.

«مسأله 886» احتياط آن است كه چيز نجسى كه با آن مى‏توان عورت را پوشاند همراه نمازگزار نباشد، ولى كسى كه اين مسأله را نمى‏دانسته و به اين نحو نماز خوانده، لازم نيست آن نمازها را قضا كند

«مسأله 887» اگر مادرى كه پرستار بچّه است و بيشتر از يك لباس ندارد، در هر شبانه روز يك مرتبه لباس خود را آب بكشد، اگرچه تا روز ديگر لباس او به ادرار بچّه

(168)

 

نجس شود، مى‏تواند با آن لباس نماز بخواند؛ ولى احتياط مستحب آن است كه لباس خود را در آخر روز آب بكشد تا بتواند نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را با لباس پاك يا با نجاست كم‏ترى بجا آورد و نيز اگر بيشتر از يك لباس دارد ولى ناچار است كه همه آنها را با هم بپوشد، چنانچه در شبانه روز يك مرتبه همه آنها را آب بكشد، كافى است؛ ولى زنى كه مادر آن بچّه نيست، اگرچه يك لباس بيشتر نداشته باشد، احتياطا براى هر نماز اگر لباسش نجس شد، بايد آن را آب بكشد و با لباس پاك نماز بخواند.

چيزهايى كه در لباس نمازگزار مستحب است

«مسأله 888» چند چيز در لباس نمازگزار مستحب است كه از آن جمله‏اند: عمامه با تَحتُ‏الحَنَك، پوشيدن عبا و لباس سفيد و پاكيزه‏ترين لباسها و استعمال بوى خوش و به دست كردن انگشتر عقيق.

چيزهايى كه در لباس نمازگزار مكروه است

«مسأله 889» چند چيز در لباس نمازگزار مكروه است كه از آن جمله‏اند: پوشيدن لباس سياه مگر براى عزاى اهل بيت عليهم‏السلام و همچنين لباس چرك و تنگ و لباس شرابخوار و لباس كسى كه از نجاست پرهيز نمى‏كند و پوشيدن لباسى كه نقش صورت دارد و نيز باز بودن دكمه‏هاى لباس و به دست كردن انگشترى كه نقش صورت دارد.